Veiligheidssystemen voor de bescherming van het personeel zijn essentieel voor bedrijven en organisaties. Dit komt door het grote gevaar en de grote dreiging waarmee organisaties te maken hebben als ze onder gevaarlijke omstandigheden werken. Daarnaast hebben werknemers ook behoefte aan veiligheid op het werk. Een fysiek veiligheidssysteem is bijvoorbeeld een maatregel die nodig is in elke industriële omgeving, zoals in gas- en oliecentrales, nucleaire installaties, enz. Ze worden ook gebruikt om het milieu en de mens te beschermen, als de procedure de veiligheidsmarges overschrijdt.

De meeste industrieën hebben hun eigen veiligheidsmanagementsysteem, dat is geautomatiseerd. Voor sommige andere industrieën is het echter essentieel om hun eigen veiligheidssystemen te creëren, die anders kunnen zijn dan de veiligheidssystemen voor productiefaciliteiten, fabrieken, enz. De veiligheidssystemen zijn meestal geïntegreerd met andere relevante veiligheidssystemen zoals alarmsystemen. Deze veiligheidssystemen zijn ontworpen om het risico op ongelukken of het onvoldoende presteren van processen te beheersen, en bieden dus controle voor zowel de arbeidsveiligheid als de milieuveiligheid.

Beveiligingssystemen op maat

Een van de belangrijkste aspecten van veiligheidssystemen is het zo veilig mogelijk maken van de werkomgeving, zowel voor werknemers als voor het grote publiek. De veiligheidsomgeving omvat gebouwen, apparatuur, voorraden en mensen. Als de werkomstandigheden en de omgeving niet veilig zijn, lopen de werknemers en het publiek gevaar.

Deze systemen zijn effectief in het beheersen van het gevaar en het voorkomen van schade. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de risico’s tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt en de kans op een ongeval wordt verkleind. Het voorziet ook in de bescherming van het publiek. De systemen hebben vele functies zoals gesloten televisiecircuits (CCTV), noodtelefoons, persoonlijke alarmen, rookmelders, gesloten kasten, enz. De veiligheidsomgevingen bieden bescherming tegen gevaren zoals explosie, ontvlambaarheid, giftige chemicaliën, brand, elektrische en gezondheidsrisico’s.

De arbeidsveiligheidssystemen omvatten het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsbrillen, handschoenen, maskers, slagbomen, videocamera’s met gesloten circuit, biogevaarlijke apparaten, enz. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn bedoeld om het optreden van ziekten te voorkomen en de werknemers te beschermen tegen de gevaarlijke gevolgen van hun werk. Deze systemen omvatten ook het gebruik van geautomatiseerde systemen en het gebruik van apparatuur voor bewaking op afstand. De levensondersteunende systemen om de gezondheid en de omstandigheden van de werknemers te controleren tijdens noodsituaties. Ze stellen de autoriteiten en het managementsysteem in staat om de gezondheid en de omstandigheden van de werknemers op de werkplek te bewaken en te controleren.

De controle en preventie van de beroepsrisico’s en de vermindering van het aantal letsels en sterfgevallen op de werkplek is een belangrijk aandachtspunt voor de gezondheids- en veiligheidsdeskundigen. Zij streven naar een adequate implementatie van de veiligheidssystemen en de controle daarop. Het kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Daarom zorgt de invoering van de veiligheidssystemen op de werkplek voor een gezond en veilig leven. De volgende redenen zijn de meest voorkomende redenen voor de invoering van de veiligheidssystemen:

De ontwikkeling van veilige systemen op de werkplek en de vermindering van het aantal ongevallen op de werkplek hebben geleid tot een verhoging van de productiviteit van de werknemers. De werknemers krijgen meer vertrouwen in hun werk en voeren hun taken perfect uit. Als je deze ontwikkeling wilt bereiken, moet je bepaalde veiligheidsmaatregelen nemen. Zo helpt de ontwikkeling van veilige systemen en de installatie ervan op de werkplek het aantal arbeidsongevallen en de dood van een mens te voorkomen.

De veiligheidssystemen worden geïnstalleerd om de algehele productiviteit van uw organisatie te verhogen. Ze helpen alle soorten gevaren op te sporen en ongevallen te voorkomen. Als u wilt afblijven van alle soorten letsel en sterfgevallen op de werkplek, moet u deze systemen gebruiken om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. De ontwikkeling van veiligheidskritische functies is een van de beste manieren om ongevallen te voorkomen en het personeel te beschermen. Zodra u de gevaren op uw werkplek vaststelt, moet u onmiddellijk de maatregelen nemen om ze te stoppen en te voorkomen.

Als je een alarmsysteem wenst, kies je best voor kwaliteit. Daarom kies je beter voor alarmsystemen die Europees ‘grade 2’ gekeurd zijn. Deze inbraakalarmen zijn zeer uitvoerig getest. Ze voldoen aan strenge kwaliteitsnormen. Koop het juiste alarmsysteem.

Het grote nadeel van niet gekeurde alarmsystemen is dat ze vaak vals alarm geven. In het begin ga je je zorgen maken voor niets. Na verloop van tijd ga je niet meer alert reageren op een alarm. Er treedt gewenning op en je denk dat het wel weer een vals alarm is.